Läs om spel, risker och självavstängning HÄR

Information från Bröstcancerförbundet:

En viktig röst i kampen

Foto: Vaiva Adomenaite

Foto: Vaiva Adomenaite

Sportjournalisten och tv-profilen Patrick Ekwall är ny ambassadör för Bröstcancerförbundet.

Patricks fru Hannah Ekwall fck diagnosen bröstcancer i februari 2020.

I februari 2021, ett år senare, dog hon i sviterna av sjukdomen – 39 år gammal. Med sitt engagemang vill Patrick Ekwall rikta ljuset mot spridd bröstcancer för att få fler att bidra till bröstcancerforskningen och stöd åt de som drabbas.

– Jag känner en enorm tacksamhet inför det här hedrande uppdraget, för att jag vet att det kommer att hjälpa andra. Jag vet också att Hannah hade älskat att jag tog kampen mot bröstcancer vidare. Vi kan alla hjälpas åt, för bröstcancern kan drabba alla, säger Patrick Ekwall.

Vid sidan av varje bröstcancerpatient finns en livskamrat, en familj och nära vänner. Genom att finnas där för den som behandlas är de ett viktigt stöd. Men även närstående behöver hämta kraft för att hantera en

svår situation. Många vittnar om att det känns bra att få dela med sig av tankar och rädslor.

– Vår öppenhet under hela sjukdomstiden och mina offentliga tankar sen Hannah gick bort har gett så oerhört mycket sympati och värme, men kanske framförallt tacksamhet från så många drabbade som känner att de får ett stöd och en röst från insidan som de saknat. Det gäller allt från kvinnor till män, deras barn och andra i familjen. Jag vill gärna fortsätta berätta öppet för att öppet stötta. Kan jag hjälpa en enda i deras livsomvälvande situation så är jag nöjd, säger Patrick.

Patrick Ekwall är en viktig röst i kampen mot bröstcancer.

 


 

Lotterimiljoner till Prostata- och Bröstcancerförbunden – trots pandemin!

Marit Jenset som är Bröstcancerförbundets generalsekreterare, och Prostatacancerförbundets dito Olov Berggren med de stora överskotten från Datumlotteriet och Bonuslotten.

Marit Jenset som är Bröstcancerförbundets generalsekreterare, och Prostatacancerförbundets dito Olov Berggren med de stora överskotten från Datumlotteriet och Bonuslotten.

 

Rehabilitering och forskning. Det är vad Datumlotteriets överskott går till. När verksamheterna drar igång för fullt efter pandemin har Prostatacancerförbundet och Bröstcancerförbundet 3 966 700 kronor var att använda till att rädda och förbättra liv.

 

Pandemin har satt en del av föreningarnas verksamhet på paus, annat har skötts digitalt. Något som gått minst lika bra som annars är lotterierna. När förra årets överskott delas ut får Prostatacancerförbundet och Bröstcancerförbundet dela på nära åtta miljoner.

Bröstcancerförbundet satsar bland annat på extra många platser till rehabiliteringsveckorna.

– Förra året tvingades vi ställa in alla Må bra-veckor med rehabiliteringsfokus för både färdigbehandlade kvinnor och för dem som lever med spridd cancer. Därför erbjuder vi extra många platser till hösten, säger Marit Jenset, Bröstcancerförbundets generalsekreterare, som också gläds åt att förbundet kan öka forskningsanslagen rejält i år.

Överskottet, som fördelas lika mellan förbunden, gör också nytta för forskning som ska förbättra prostatacancerbehandlingen.

– Vi har bland annat bidragit till det individuella patientöversiktsregistret, som både ger en tydlig översikt för patient och läkare och ett bra underlag för forskning, säger Olov Berggren, generalsekreterare för Prostatacancerförbundet.

När lokala aktiviteter med mc-träffar och cykeltävlingar, som både samlat människor och pengar till förbundet, tvingats ställa in gläds Olov Berggren åt att lotteriet gått fortsatt bra.

Men nu längtar man efter de fysiska mötena.

– Jag tror att alla längtar efter kraften och gemenskapen i att träffas. Våra föreningar spelar en viktig roll på många sätt, säger Marit Jenset.

Nordic Lottery är stolta över Bröstcancerförbundets och Prostatacancerförbundets förtroende att få driva det viktiga lotteriet åt dem.

– Vi är oerhört glada över att lotterierna har gått så bra, trots pandemiåret. Vi brinner själva för samarbetet med Bröstcancerförbundet och Prostatacancerföbundet och i år har det märkts extra mycket att kunderna verkligen uppskattar lotteriet och värnar om förmånstagarnas viktiga arbete, säger Jonas Lindholm, vd Nordic Lottery.

 


 

Lotteriet som gör nytta!
Bröstcancer och prostatacancer är de två vanligaste cancersjukdomarna i Sverige. Varje år får över 18 000 personer någon av sjukdomarna vilket är mer än 31% av samtliga cancerfall. Sammanlagt lever ca 175 000 personer med diagnoserna.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Över 8 000 drabbas årligen i Sverige, mellan 5 och 10 procent av fallen beror på ärftlighet. Idag lever över 90 000 kvinnor som någon gång fått en bröstcancerdiagnos.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen. Varje år får ca 10 000 män sjukdomen och ca 2 500 dör. Över 85.000 män lever med diagnosen. Att prostatacancer är så vanligt är inte allmänt känt.

Allt fler lever längre med cancer. För att de som har bröstcancer eller prostatacancer ska kunna leva med livskvalitet behövs:

– Bättre diagnosmetoder för att upptäcka tidig sjukdom.

– Effektivare behandlingsmetoder

– Åtgärder för att förlänga överlevnaden och minska dödstalen.

Överskottet går till Bröstcancerfonden hos Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet till forskning, kompetensutveckling av vårdpersonal, opinionsbildning och information till de som lever med bröst- eller prostatacancer.

 
Läs mer på www.bröstcancerförbundet.se och www.prostatacancerförbundet.se