Gå med i lotteriet som gör nytta!
Bröstcancer och prostatacancer är de två vanligaste cancersjukdomarna i Sverige. Varje år får över 18.000 personer någon av sjukdomarna vilket är mer än 31% av samtliga cancerfall. Sammanlagt lever ca 175.000 personer med diagnoserna.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Över 8.000 drabbas årligen i Sverige, mellan 5 och 10 procent av fallen beror på ärftlighet. Idag lever över 90 000 kvinnor som någon gång fått en bröstcancerdiagnos.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen. Varje år får ca 10.000 män sjukdomen och ca 2.500 dör. Över 85.000 män lever med diagnosen. Att prostatacancer är så vanligt är inte allmänt känt.

Allt fler lever längre med cancer. För att de som har bröstcancer eller prostatacancer ska kunna leva med livskvalitet behövs:

– Bättre diagnosmetoder för att upptäcka tidig sjukdom.

– Effektivare behandlingsmetoder

– Åtgärder för att förlänga överlevnaden och minska dödstalen.

Överskottet går till Bröstcancerfonden hos Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet till forskning, kompetensutveckling av vårdpersonal, opinionsbildning och information till de som lever med bröst- eller prostatacancer.

 
Läs mer på www.bröstcancerförbundet.se och www.prostatacancerförbundet.se 

Göran Hellberg, generalsekreterare på Prostatacancerförbundet och  Marit Jenset, generalsekreterare på Bröstcancerförbundet.

Göran Hellberg, generalsekreterare på Prostatacancerförbundet och Marit Jenset, generalsekreterare på Bröstcancerförbundet.

8 miljoner kronor till kampen mot bröst- och prostatacancer

Datumlotteriet är lotteriet med hjärta och engagerade kunder. Tack vare det har Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet nu fått miljoner till sitt livsviktiga arbete.

Efter 2017 års lotteriår utbetalades 3 868 854 kronor var till förbunden som är förmånstagare av Datumlotteriets överskott. Nästan 8 miljoner kronor sammanlagt.

– Vi är väldigt stolta över samarbetet och det arbete vi gör med Datumlotteriet åt Bröst- och Prostatacancerförbunden. Det märks att det är ett ändamål som engagerar både lottköpare och personal. Lotterier är en viktig möjlighet för ideella organisationer att finansiera delar av sin verksamhet och att det fungerar är årets överskott är ett tydligt bevis på, säger Jonas Lindholm, VD på Nordic Lottery som är operatörsbolaget som står bakom lotteriet.

Och hans entusiasm delas av förbunden som får stora resurser till sina livsviktiga arbeten:
– Vår vision är att ingen ska drabbas av bröstcancer. För att nå dit krävs fortsatt forskning, kunskapsspridning och påverkansarbete. Med bidraget från Datumlotteriet kan vi fortsätta ligga i framkant och driva arbetet framåt. Stort tack för ett fint samarbete!, säger Marit Jenset, generalsekreterare på Bröstcancerförbundet.

Göran Hellberg, generalsekreterare på Prostatacancerförbundet:
– Vår ambition är att öka kunskapen om prostatacancer och bedriva påverkansarbete för en bättre prostatacancervård. Tack vare bidraget från Datumlotteriet kan vi fortsätta stödja forskning, utveckling, utbildning och opinionsbildning. Tillsammans kan vi besegra prostatacancern!