Gå med i lotteriet som gör nytta!

Bröstcancer och prostatacancer är de två vanligaste cancersjukdomarna. Varje år får över 18.000 personer någon av sjukdomarna vilket är mer än 31% av samtliga cancerfall. Sammanlagt lever ca 175.000 personer med diagnoserna.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Över 8.000 drabbas årligen i Sverige, mellan 5 och 10 procent av fallen beror på ärftlighet. Idag lever över 90 000 kvinnor som någon gång fått en bröstcancerdiagnos.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen. Varje år får ca 10.000 män sjukdomen och ca 2.500 dör. Över 85.000 män lever med diagnosen. Att prostatacancer är så vanligt är inte allmänt känt.

Allt fler lever längre med cancer. För att de som har bröstcancer eller prostatacancer ska kunna leva med livskvalitet behövs:

– Bättre diagnosmetoder för att upptäcka tidig sjukdom.

– Effektivare behandlingsmetoder

– Åtgärder för att förlänga överlevnaden och minska dödstalen.

Överskottet går till Bröstcancerfonden hos Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet till forskning, kompetensutveckling av vårdpersonal, opinionsbildning och information till de som lever med bröst- eller prostatacancer.

 

Läs mer på www.bro.org.se och www.prostatacancerforbundet.se