Läs om spel, risker och självavstängning HÄR

 

Fakta om Datumlotteriet
Visionen bakom Datumlotteriet är att överskotten ska hjälpa lotteriets förmånstagare Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet att fortsätta sitt arbete med att besegra bröstcancer och prostatacancer.

I Datumlotteriet väljer du själv ett personligt datum bestående av ÅR, MÅNAD samt DAG. För att att just ditt datum ska bli ett unikt lottnummer slumpas en bokstav fram och detta blir din Datumlott.

Ditt, eller dina, lottnummer och aktuell spelperiod framgår i ditt månatliga lottutskick. 

Vinnande lottnummer presenteras dagligen på här på hemsidan. Dessutom skickas en komplett dragningslista hem till dig när spelperioden är slut.

Datumlotteriet
Lottpris: 150 kr
Vinstandel: 46,59%
Högsta vinst: 1 000 000 kr (2 000 000 kr i Jackpottdragningen)
Antal lotter: 660 000 lotter
Totalt vinstvärde: 46 121 000 kr
Försäljningstid: 2018-11-20–2019-10-19
Sista vinstutlämningsdag: 2019-12-19
Förmånstagare: Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet.
Lotteriföreståndare: Clas-Fredric Lund
Driftbolag: Lottericentralen

Fullständiga vinstplaner hittar du här.
Extrachansen kommer avslutas och den sista dragningen är i oktober 2019.

Lotteritillstånd och tillsyn
Spelinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Spelinspektionen bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. 

Spelinspektionen
Postadress: Box 199, 645 23 Strängnäs 
Telefonnummer växel: 0152-650 100 
www.spelinspektionen.se

Datumlotteriet står under Spelinspektionens tillsyn och kontroll och vårt lotteri bedrivs med tillstånd beviljat av Lotteriinspektionen/Spelinspektionen. Spelinspektionen har utsett Herman Lindholm till kontrollant för Datumlotteriet.

Villkor för prenumeration
Du måste vara minst 18 år och bosatt i Sverige. Prenumerationen innebär att du får nya lotter hemskickade varje månad tills du aktivt kontaktar kundservice via post, e-post eller telefon och avslutar din beställning.

Lotter i Datumlotteriet
Dina lottnummer och aktuell spelperiod framgår i ditt månatliga lottutskick. Du behåller samma lottnummer månad efter månad under din prenumeration.

Vinster i Datumlotteriet
Datumlotteriet har vinstbevakning och meddelar alltid vinnaren vid vinst. Vinster betalas ut från den 25:e i månaden, efter spelperioden har avslutats. Vid högvinst skickas ett grattis- och informationsbrev hem till vinnaren. Vinnaren kan också få ett telefonsamtal.

Sista vinstutlämningsdag för innevarande lotteriår är 2019-12-19. Ej uttagna vinster tillfaller förmånstagarna.

Fakturabetalning
Lotten/lotterna ska vara betalda senast på fakturan angivet förfallodatum. Väljer du att betala med Autogiro sparar du in fakturaavgiften på 15 kr, som annars tillkommer vid varje fakturering.

Förskottsbetalning
Kunder som har varit med i Datumlotteriet/Bonuslotten länge och/eller kunder som har många lotter hos oss betalar sina lotter i förskott.

Autogirobetalning
Autogiro innebär att vi drar kostnaden för prenumerationen från ditt konto varje månad. I din ansökan om Autogiro anger du från vilket konto kostnaden ska dras. När din ansökan är godkänd framgår det tydligt på fakturan. Saknas det pengar på kontot när det är dags för betalning får du en påminnelse till din angivna mailadress. Du kan, genom att kontakta kundservice, när som helst avsluta ditt Autogiro.

Uppsägning
Du säger upp din lott genom att kontakta Datumlotteriets kundservice via post, e-post eller telefon. Detta måste ske senast på fakturans förfallodag om vi ska hinna avsluta lotten innan nästa spelomgång startar.

Erbjudanden
För både nya och befintliga kunder finns erbjudanden att köpa en lottprenumeration till rabatterat pris och/eller få en premie. Varje enskilt hushåll får ta del av dessa erbjudanden maximalt tre gånger under en 12-månadersperiod.

Personuppgifter och integritet
Vid köptillfället kommer vi att samla in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer samt personnummer. Detta för att vi ska kunna uppfylla vår del av avtalet och leverera det du har beställt av oss. Personuppgiftsansvaret delas mellan Bröstcancerförbundet, Prostatacancerförbundet och Lottericentralen AB. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service, till exempel när det gäller information om dragningar, vinster, fakturor och marknadsföring.

Vi behöver även dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Som rättslig grund för behandling hänvisar Datumlotteriet till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. I de fall du har tecknat dig för en prenumeration utan att ha angivit personnummer kommer Datumlotteriet att hämta personnumret från SPAR (Statens Personadressregister) för att säkerställa att du är myndig, samt för att kontrollera att ditt köp inte överstiger kreditgränsen enligt Spelinspektionen.

Datumlotteriet förbehåller sig rätten att genomföra en automatiserad kontroll av din betalningsförmåga när du beställer en prenumeration. Vid icke godkänd kontroll kan din beställning komma att annulleras.  Du kan när som helst avsäga dig marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta vår kundservice.

Vi kommer att vid behov dela personuppgifter med samarbetspartners och biträden inom branscher, såsom tryckerier, bank och finans, data/it och telekommunikation, frilansande reportrar mm. I dessa fall är Lottericentralen personuppgiftsansvarig och du kan när som helst kontakta oss för mer information. 

Alla personuppgifter behandlas enligt vår integritetspolicy, läs mer här.

Ändringar i villkoren
Datumlotteriet har rätt att löpande ändra dessa villkor, vilket vi då meddelar dig. Genom att fortsätta din prenumeration och/eller genom att fortsätta använda dig av Datumlotteriet tjänster efter det att ändringarna som vi meddelat dig trätt i kraft, accepterar du till villkorsändringarna. Om du inte accepterar villkorsändringarna kan du säga upp ditt konto och din prenumeration genom att kontakta Datumlotteriets kundservice via post, e-post eller telefon.

Vid eventuella klagomål
Kontakta vår kundservice om du har några klagomål.

Datumlotteriet kundservice
Telefon: 08-711 65 11, öppet vardagar 08.00-18.00
Epost: kundservice@datumlotteriet.se

Brev:
Datumlotteriet
Kundservice
113 94 Stockholm

Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Allmänna Reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
arn.se

För gränsöverskridande e-handel se EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning.