Visionen bakom DatumLotteriet är att överskotten ska hjälpa organisationerna att fortsätta sitt arbete med att besegra bröstcancer och prostatatcancer.  Förmånstagare för lotteriet är organisationerna Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet.

Varje år får ca 9 000 kvinnor och 30 – 40 män i Sverige en bröstcancerdiagnos. Det är en allvarlig sjukdom som berör inte bara den enskilda personen utan även personens närstående, partner, barn och vänner. När du går med i DatumLotteriet bidrar du till fortsatt forskning och är med och påverkar.

DatumLotteriets första dragningar startades den 15 december 2009. Lotteriet och alla lotter administreras av Lottericentralen, som funnits sedan 1915.
DatumLotteriets lotteriföreståndare är Clas-Fredric Lund. Besök www.lottericentralen.se

Statliga Lotteriinspektionen granskar lotteriet och kontrollerar alla dragningar och alla lotter. DatumLotteriet kontrolleras av Herman Lindholm som är kontrollant på Lotteriinspektionen. Besök www.lotteriinspektionen.se