Den allmänna dataskyddsförordningen, DSF

Personuppgiftslagen, PUL, är på väg att ersättas av EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR), på svenska Dataskyddsförordningen (DSF). DatumLotteriet arbetar för att efterleva GDPR senast den 25 maj 2018, när förordningen träder i kraft. Tills vidare kommer vi att uppdatera den här sidan när relevant information tillkommer.