DatumLotteriets arbete med Spelansvar

DatumLotteriet är medlem i Spelbranschens Riksorganisation (SPER), där samtliga reglerade bolag på den svenska spelmarknaden ingår. Genom att göra speletiska frågor till en naturlig del i det dagliga arbetet, vill SPER:s medlemmar ta eget ansvar för att arbeta för en hållbar utveckling inom spelbranschen. SPER utvecklar och inför olika etiska riktlinjer som lever upp till de krav som ställs från spelbranschens olika intressenter.

Detta innebär att DatumLotteriet följer de riktlinjer för marknadsföring som medlemmarna i SPER kommit överens om. I huvuddrag skall vår reklam vara hederlig, laglig och inte påträngande. Reklamen ska inte heller rikta sig mot sårbara grupper, minderåriga eller innehålla felaktiga uppgifter om hur stora möjligheterna till vinst är.

När det gäller 18 års gränsen på lotter, så är den är inte lagstadgad utan ett gemensamt beslut av medlemmarna i SPER. Detta är något som vi på DatumLotteriet ser som självklart att jobba för eftersom forskning visar att ju tidigare man gör sin speldebut desto lättare är det att man hamnar i ett osunt spelande. Därför måste man vara över 18 år för att kunna prenumerera på våra lotter på vår hemsida eller köpa lotter via någon av våra samarbetspartners.

”Spel för oss är underhållning och det skall vara roligt att spela hos DatumLotteriet. Vi är därför måna om att allt spel hos DatumLotteriet sker under trygga och kontrollerade former och att eventuella negativa följder av spelandet begränsas.”

Stödlinjen

Det finns hjälp att få för den som upplever problem med sitt eget eller närståendes spelande. Statens folkhälsoinstitut finansierar Stödlinjen för spelare och anhöriga. Att ringa 020-81 91 00 kan vara en bra startpunkt för dig som vill veta mer

Du kan även göra Stödlinjens test för att se om du spelar för mycket och kan behöva hjälp.

Läs mer på Stödlinjens hemsida.

 

Läs mer om vårt arbete med Spelansvar genom att klicka här

Allmänna reklamationsnämnden

Kontakta vår kundservice om du har några klagomål. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Allmänna Reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Hemsida: www.arn.se

För gränsöverskridande e-handel se EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning