Läs om spel, risker och självavstängning HÄR

Tävlingsvillkor

Tävlingar är gratis att delta i om inte annat anges, och är tillgängliga för internetanvändare över 18 år med adress i Sverige. Juryns beslut kan ej överklagas. Anställda inom Datumlotteriet samt deras familjemedlemmar, får ej delta. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Vinnare kan publiceras med namn och bostadsort på datumlotteriet.se. Vinster kan ej bytas mot kontanter. Vi accepterar endast ett tävlingsbidrag per person om inte annat anges. Vid misstanke om fusk har vi rätt att bortse från inskickade bidrag.

Datumlotteriet förbehåller sig rätten att använda insända textbidrag i sin marknadsföring. Det innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Datumlotteriet får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt (dock endast inom Datumlotteriets normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed).

Bildbidrag kan komma att publiceras på alla våra webbplatser, dock endast i samband med de tävlingar de är insända till och tillsammans med fotografens namn. Du äger fortfarande rättigheterna till din bild.

Genom mitt deltagande i tävlingar i Datumlotteriets kanaler godkänner jag att Datumlotteriet skickar nyhetsmejl och andra erbjudanden via brev, e-post, telefon, sms och andra elektroniska medier. Mina namn- och adressuppgifter samt övriga uppgifter om mig själv, som jag lämnar vid deltagande i tävlingen, sparas hos Datumlotteriet elektroniskt. Kontakta kundservice om du inte önskar sådan marknadsföring.

Har du frågor om våra tävlingar? Kontakta vår kundservice.