DatumLotteriets vinstplan  – per månad för 60 000 lotter

vinstgrupp 1 1 vinst á 1 000 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 2 1 vinster á 100 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 3 5 vinster á 10 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 4 50 vinster á 1 000 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 5 250 vinster á 500 kr Rätt lottnummer
vinstgrupp 6 600 vinster * Rätt årtal räcker
vinstgrupp 7 1 973 vinster * Rätt dag räcker
vinstgrupp 8 10 00 vinster á ny Datumlott* Rätt månad räcker

* Antal vinster i vinstgrupp 6, 7 och 8 kan variera. Vinstgrupperna 6 och 7 har en rörlig vinstplan. Den rörliga vinstsumman baseras på lottförsäljningen. 30 % av den totala omsättningen av sålda lotter avsätts till vinstgrupper 6, 7 och 8. Efter det att vinstnumren i vinstgrupp 8, tilldelats 150 kr vardera, fördelas sedan återstående belopp lika mellan vinstgrupperna 6 och 7. Vinstgrupperna 6, 7 och 8 får fram sina vinnare i en separat dragning där endast de sålda lotterna deltar. Övriga vinstgrupper får fram sina vinnare via dragning där 60 000 lottnummer, sålda och osålda, deltar i varje enskild dragning, i varje vinstgrupp. Lägsta vinstvärdet om 150 kr garanteras alltid av Lottericentralen.

Total vinstandel: 44,72 %

 

Extrachansens vinstplan

50 vinster á 1.000 kr Rätt lottnummer

Deltagare som varit med i de sex senaste spelperioderna och ej vunnit något i dessa spelperioder är med i Extrachansen. Varje deltagande lott i dessa sex spelperioder genererar ett framslumpat, numeriskt lottnummer som är med i Extrachansen. Dessa nummer skickas tillsammans med dragningslista till kunderna efter det att den sjätte spelperiodens vinstpresentation är slut.

Jackpottdragningens vinstplan

Jackpottdragningen sker en gång per halvår. Månaden efter att vinnande nummer dragits i Jackpottdragningen ska det fastställas vilket vinstbelopp som vunnits i högsta vinstgruppen. det vinnande lottnumret i högvinstdragningen får delta i ytterligare en dragning för att fastställa sitt slutliga vinstbelopp, detta sker i en så kallad fördelningsdragning.

Lotteriet dras med 60 000 lottnummer varje månad, sålda som osålda, i 12 månader. En gång i halvåret hålls en Jackpottdragning där högsta vinsten resulterar i en fördelningsdragning. I Jackpotten har vinnaren chans att vinna upp till 2 miljoner kronor vilket sker genom att vinnaren kommer och snurrar på ett jackpotthjul som är godkänt av Lotteriinspektionen.

 

Bonuslottens vinstplan för en spelperiod
Antal      Vinst                Vinstkrav
1              148.667 kr *   Rätt år och månad
1              111.500 kr *    Rätt år
1              111.500 kr *    Rätt månad

Lottpris: 59 kr
Vinstandel: 45%

*Antal vinster och vinstsumma kan variera. Ovanstående antal baseras på ett genomsnittligt antal lotter. Utfaller ej vinst så förs hela vinstbeloppet över till kommande dragning.

Sista vinstutlämningsdag är den 19 januari 2018, ej uttagna vinster tillfaller förmånstagarna.

Förmånstagare: Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet Lotterierna är beviljade av Lotteriinspektionen i september 2017. Vinstplanen är granskad av Lotteriinspektionens kontrollant Herman Lindholm. Försäljningstid: 20 november 2017 till 19 november 2018. Sista vinstutlämningsdag är den 19 januari 2019, ej uttagna vinster tillfaller förmånstagarna.