DatumLotteriets vinstplan  – per månad för 60 000 lotter

1 vinst á 1.000.000 kr Rätt lottnummer
1 vinster á 100.000 kr Rätt lottnummer
5 vinster á 10.000 kr Rätt lottnummer
25 vinster á 1000 kr Rätt lottnummer
100 vinster á 500 kr Rätt lottnummer
600 vinster * Rätt årtal räcker
1 973 vinster * Rätt dag räcker
10 00 vinster á Ny datumLott* Rätt månad räcker

* Vinstgrupperna 6 och 7 har en rörlig vinstplan. Den rörliga vinstsumman baseras på lottförsäljningen. 30 % av den totala omsättningen av sålda lotter avsätts till vinstgrupper 6, 7 och 8. Efter det att vinstnumren i vinstgrupp 8, tilldelats 150 kr per vinstlott, fördelas sedan återstående belopp lika mellan vinstgrupperna 6 och 7. Vinstgrupperna 6, 7 och 8 får fram sina vinnare i en separat dragning där endast de sålda lotterna deltar. Övriga vinstgrupper får fram sina vinnare via dragning där 60.000 lottnummer, sålda och osålda, deltar i varje enskild dragning, i varje vinstgrupp.

Lägsta vinstvärdet om 150 kr garanteras alltid av Lottericentralen.

Total vinstandel: 43,61%

 

Extrachansens vinstplan

50 vinster á 1.000 kr Rätt lottnummer

 

Jackpotdragningens vinstplan

1 vinst á 50.000 kr upp
till 1.000.000 kr
Rätt lottnummer
Upp till 7.200 vinster á minst 150 kr Två rätta slutsiffror

 

Bonuslottens vinstplan för en spelperiod
Antal      Vinst                Vinstkrav
1              148.667 kr *   Rätt år och månad
1              111.500 kr *    Rätt år
1              111.500 kr *    Rätt månad

Lottpris: 59 kr
Vinstandel: 45%

*Antal vinster och vinstsumma kan variera. Ovanstående antal baseras på ett genomsnittligt antal lotter. Utfaller ej vinst så förs hela vinstbeloppet över till kommande dragning.

Sista vinstutlämningsdag är den 19 januari 2018, ej uttagna vinster tillfaller förmånstagarna.

Förmånstagare: Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation och Prostatacancerförbundet Lotterierna är beviljade av Lotteriinspektionen i augusti/ september 2016. Vinstplanen är granskad av Lotteriinspektionens kontrollant Herman Lindholm. Försäljningstid: 20 november 2016 till 19 november 2017. Sista vinstutlämningsdag är den 19 januari 2018, ej uttagna vinster tillfaller förmånstagarna.